Anne Helene Grøholt style=

Anne Helene Grøholt

President
Nils Thore Vasaasen style=

Nils Thore Vasaasen

Visepresident Medlemsansvarlig
William Nilssen style=

William Nilssen

Sekretær
Vidar Johansen style=

Vidar Johansen

Kasserer
Trond Egil style=

Trond Egil

Past president